• Address: 24th Floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
  • Email: contact@aci-software.com
  • Hours: Mon-Fri: 9am – 6pm

กิจกรรมต่างๆของเรา

INTARG, Poland

แว่นอัจฉริยะ DeepGlasses ในงาน INTARG สาธารณรัฐโปแลนด์

INTARG คืองานแสดงสินค้าและนวัตกรรมระดับนานาชาติที่ประกอบไปด้วยฟอรั่มการสัมนาและการแช่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมจากหลากหลายอุตสาหกรรมและโอกาศทางธุรกิจกับนักลงทุนที่มาในงาน

ทีมงานกับการนำเสนอคณะกรรมการ

งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2018 โดยทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งผลของการนำเสนอ ทางบริษัทฯได้รับรางวัลเหรียญทองแก่ระบบจดจำใบหน้า DeepGlasses

รางวัลเหรียญทอง INTRAG

LIF - Newton Fund, UK

นายนวรัตน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท เอซีไอ ซอฟต์แวร์ จำกัด ที่ RAEng สหราชอาณาจักร

โครงการ Leaders in Innovation Fellowship (LIF) เป็นโครงการสำหรับนวัตกรจากชาติสมาชิกของสหราชอาณาจักร เพื่ออบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 รายจากผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกจากรหลายพันโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การสร้างกระบวนความคิดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบให้กับนวัตกรที่มีงานวิจัยชั้นสูง โดยตลอดโครงการจะอบรมด้วยหัวข้อทางธุรกิจที่น่าสนใจต่างๆอย่างเข้มข้น

การอบรมตัวแบบธุรกิจ

รูปแบบการอบรมจะเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการลงมือปฎิบัติจากตัวอย่างธุรกิจจริง โดยผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับโอกาสในการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับนักลงทุน โดยทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ในการนำเสนอแผนธุรกิจ

การนำเสนอกับนักลงทุน

นวัตกรแต่ละรายจะได้รับการฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละอุตสาหกรรม โดยทางบริษํทได้รับการฝึกสอนจาก Mr. Jamie Urquhart ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อาร์ม โฮลดิ้ง จำกัด (ARM Holding) ผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีชั้นนำของโลก

MR. Jamie Urquhart (right), LIF Mentor

Military AR

แว่นตาอัจฉริยะ DeepGlasses เดิมทีออกแบบสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ ต่อมาทางบริษัทฯได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างต้นแบบสำหรับการใช้งานด้านความมั่นคง เราจึงได้ปรับปรุงงานออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับหมวกทางจรบุทธ

เลนส์คู่ AR ความละเอียดสูง

ทางบริษัทฯได้วิจัยหลายต้นแบบ มีทั้งต้นแบบที่เป็นเลนส์เดี่ยวและระบบเลนส์คู่ที่สามารถจำลองภาพ 3 มิติได้และมีความคมชัดของภาพสูง

เลนส์เดี่ยว AR ความคมชัดสูง

อย่างไรก็ตาม ด้วยทุนการวิจัยที่จำกัด ทางบริษัทจึงเลือกสร้างต้นแบบเพียงชนิดเดียวก่อน คือรุ่นเลนส์คู่ พร้อมติดตั้งระบบเลนส์ RGB และ Infra-red สำหรับการใช้งานในที่แสงน้อยหรือตอนกลางคืน

โมดูล AR ติดเข้ากับหมวกจรยุทธ
โมดูล AR ด้านหน้า
การแสดงผลของเลนส์

ด้วยความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรอย่าง บริษัท พนัส แอสเซ็มบลี จำกัด เราจึงได้นำไปทดสอบกับฝ่ายผลิตงานทางการทหารเพื่อดูความเหมาะสมและรายละเอียดต่างๆของงานออกแบบ

การทดสอบใช้งาน
การทดสอบใช้งาน

ตัวต้นแบบ DeepGlasses สำหรับด้านการทหารนี้ ได้ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าเพื่อความมั่นคง สำหรับคัดกรองคนที่ต้องการตัว เช่น ตามด่านสกัดต่างๆ ในเส้นทางที่ต้องสงสัย เป็นต้น