บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ต่อยอดธุรกิจ เสริมประสิทธิภาพ
ด้วยบริการของเรา

เปลี่ยนแปลงองค์กรและธุรกิจของท่านด้วยระบบซอฟต์แวร์โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ พัฒนาระบบกว่า 20 ปี และบริการที่คลอบคลุม ครบวงจรตั้งแต่งานออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง อบรมและบริการซ่อมบำรุงระบบตลอดอายุการใช้งาน

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์

เขียนโปรแกรมตามความต้องการ ให้คำแนะนำการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถเลือการติดตั้งบนเซิฟเวอร์ของลูกค้าเองหรือระบบคลาวด์ได้

บริการพัฒนาแอพลิเคชั่น

ให้บริการบริการพัฒนาแอพลิเคชั่นทั้งระบบ android และ iOS คลอบคลุม ถึงการติดตั้งลงใน Google Play และ Apple App Store

ระบบอุปกรณ์ฝังตัว

ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบฝังตัวหรือวงจรสำเร็จรูปสำหรับงานด้าน เช่น Raspberry PI / Arduino ฯลฯ สำหรับงานด้าน IoT


Background

ตัวอย่างผลงาน

work Item
ระบบจองห้องพักในรูปแบบเว็บแพลิเคชั่น ด้วย UI ที่สวยงานและการออกแบบด้วย Responsive ที่สามารถแสดงผลเข้ากับทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบะอุปกรณ์พกพาที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน
work Item
พัฒนาและออกแบบอัลกอริทึ่มสำหรับระบบงานที่มีความซับซ้อน เช่น งานวางแผนการผลิตเพื่อให้เหลือของเสียน้อยที่สุด งานจัดเรียงสินค้าเข้าตู้ งานวางแผนการเดินทางของพนักงานขาย เพื่อให้ได้ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด เป็นต้น ชมคลิป
work Item
ระบบคำนวนต้นทุนการขนส่ง ที่ใช้งานง่ายเพียงการลากวางใบ Delivery order ไปยังสายส่งที่ต้องการ เพื่อควบคุมต้นทุนการขนส่ง และจัดหารถจากภายนอกเมื่อรถไม่พอวิ่งชั่วคราว ชมคลิป
work Item
เรามีบริการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการเชื่อมต่อกับระบบงานเดิมที่มีอยู่ หรือควบคุมสั่งการ (override control) ระบบซอฟต์แวร์เดิม โดยไม่ต้องมีซอสโค้ดเดิมอยู่ ก็สามารถทำได้ เช่น การควบคุมการกรอกข้อมูลบนเครื่อง POS ด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อลดเวลาการคีย์ข้อมูล ชมคลิป
work Item
แอพลิเคชั่นออกใบกำกับภาษีสำหรับเครื่องพิมพ์ความร้อนขนาด 2.5 นิ้วแบบพกพา โดยระบบสามารถเชื่อมต่อระบบตั้งหนี้ได้จากเซิฟเวอร์ พร้อมๆกับออกใบเสร็จให้ลูกค้าได้แบบ real-time ตลอดจนใช้เพื่อการติดตามสถานะการส่งสินค้า ชมคลิป
work Item
งานออกแบบแว่น AR สำหรับหมวกจรยุทธเพื่อความมั่นคงโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบงาน 3D modeling สำหรับใช้เป็น housing ของอุปกรณ์ฝังตัวต้นแบบ พร้อมจัดทำชิ้นงานต้นแบบด้วย 3D printing จึงทำให้เราเป็นผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างครบวงจร ชมคลิป
work Item
ระบบถ่ายภาพด้วยฉากเขียวเพื่อซ้อนรูปเข้ากับภาพวิวที่ผู้ใช้งานเลือก แล้วสามารถส่งภาพที่ได้ไปทางอีเมลให้กับ ผู้ใช้งานเพื่อสร้างความสนใจในการออกร้านและบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมงาน
work Item
ระบบรู้จำวัตถุและจำแนกประเภทเพื่องานรักษาความปลอดภัยและการนับข้อมูลทางการตลาดด้วยภาพ ได้แก่ การนับจำนวน บุคคล รถยนต์ที่เข้าออก ความหนาแน่นของลูกค้า ฯลฯ ชมคลิป
work Item
ระบบประมวลผลสัญญาณเพื่อผสมข้อมูลระหว่างเรดาห์ตรวจจับความเร็วเข้ากับภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อแสดงผลเป็นกราฟฟิคที่เข้าใจได้โดยง่ายให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลงานจราจร ชมคลิป
work Item
ระบบจดจำใบหน้า เพื่อการระบุ black list / white list หรือจดจำแบบไม่ต้องลงทะเบียน เพื่องานรักษาความปลอดภัยหรือการใช้งานด้านการตลาด customer experiences ชมคลิป
work Item
ประมวลผลข้อมูล big data เพื่อการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์หรือกฏของข้อมูลเชิงลึกจากรายการค้า (transaction) เพื่อนำไปสร้างแคมเปญทางการตลาด และปรับกลยุทธการขายให้เข้ากับสถาณการณ์ที่พยากรณ์ได้
work Item
พยากรณ์คุณลักษณะของบุคคลจากรูปถ่ายใบหน้า เช่น เพศ อายุ อารมณ์ เพื่องานด้านการควบคุมคุณภาพงานบริการ ของพนักงานและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยระบบอัตโนมัติ ชมคลิป

background

ทำไมควรใช้บริการของเรา

ด้วยประสบการณ์พัฒนาระบบของเรา เราได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Xendev ให้แก่ลูกค้าทุกราย
เพื่อบริหารและติดตามความคืบหน้าโครงการพร้อมระบบสนับสนุนโครงการได้ฟรี
จึงมั่นใจได้ว่า ระบบสามารถส่งมอบได้ตามฟังก์ชั่นและเวลาที่กำหนด

การติดตามความต้องการของระบบ


งานพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ ผลของข้อกำหนดความต้องการของระบบ บ่อยครั้งที่ความต้องการของระบบไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือตกหล่นรายละเอียด เราจึงสร้างฟีเจอร์ติดตามความต้องการของระบบ เพื่อให้ลูกค้าสืบค้น ยืนยัน ก่อนการเขียนโปรแกรมได้ทุกครั้ง

การอนุมัติแก้ไขระบบ


บ่อยครั้งที่ระบบเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดทางธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหลายฝ่าย เราจึงสร้างฟีเจอร์กดรับอนุมัติหรือปฎิเสธเพื่อการประสานงาน ให้กับลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ และนำไปสู่การดำเนินการต่อไป