เป็นโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับชาติโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนของประเทศไทยสู่การแข่งขันระดับอาเซียน โดยรางวัลนี้มอบให้กับซอฟต์แวร์ DIRA ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำเหมืองข้อมูลแบบขนาน ซึ่งมีความเร็วในการประมวลผลสูงกว่าซอฟต์แวร์ทั่วไปกว่า 60 เท่าด้วยผลลัพทธ์เดียวกัน

Thailand ICT Award

 

การแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถ อินโนเวชั่น อวอร์ด จัดขึ้นโดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด โดยรางวัลที่ได้รับ คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ซึ่งมอบให้แก่โครงการ Xentroid ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถใช้วางแผนการท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติในไทยอย่างอัจฉริยะ และมีส่วนประมวลผลเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Samart Innovation Award

 

โครงการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ NSC: National Software Contest จัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรางวัลที่ได้รับ มอบให้แก่ ซอฟต์แวร์ Transaportation Models ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการบริหารอุตสาหการด้านการบริการต้นทุนการขนส่ง ซึ่งโปรแกรมมีคุณสมบัติการจัดการเนื้อหา พฤติกรรมการเรียนรู้ คลังข้อสอบ และการประเมิณผลการเรียนรู้สำหรับผู้สอนอย่างครบถ้วน

National Software contest