วิธีเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

ธุรกิจ คือ การสร้างคุณค่า และแน่นอนว่า ผลลัทธ์แห่งการส่งมอบคุณค่าคือ ผลกำไร อันเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจในลำดับต้นๆ ซึ่งหากเราวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดจะพบว่า กำไร ของทุกๆธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ภาคอุตสาหกรรมใดคือส่วนต่างของราคาขายกับต้นทุน ดังนี้

กำไร = ราคาขาย - ต้นทุนวัตถุดิบ - ต้นทุนการดำเนินงาน - ต้นทุนการขนส่ง

ดังนั้น วิธีการเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง คือ

1. การเพิ่มยอดขาย

การทำกำไรจากการเพิ่มยอดขาย เป็นวิธีเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มตัวคูณของกำไรต่อหน่วย กล่าวคือ เมื่อเรามียอดขายสินค้ามากขึ้น ย่อมส่งผลให้มีกำไรมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสามารถทำได้โดยการวางแผนกลยุทธทางการตลาด การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มยอดขาย ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีปัจจัยภายนอกองค์กรเป็นจำนวนมาก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สินค้าทดแทน ฯลฯ นอกจากนี้ การเพิ่มยอดขายย่อมกระทบถึงการเพิ่มกำลังการผลิตการและการจัดซื้อวัตถุดิบ กลายเป็นภาระการลงทุนที่ผู้ประกอบกิจการ ต้องลงทุนมากขึ้น เพื่อให้เติบโตทันกับยอดขาย ดังนั้น วิธีนี้ กิจการจึงมีความเสี่ยงทั้งในแง่การตลาดและการเงิน

2. การขึ้นราคา

ในทางตรงกันข้ามกับการเพิ่มกำไรจากการเพิ่มตัวคูณกำไรต่อหน่วย คือ การเพิ่มกำไรต่อหน่วย ซึ่งวิธีการนี้เรายังคงจำหน่วยที่ขาย ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม ในทางปฎิบัติ การเพิ่มราคาขายเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เนื่องจาก สินค้าใดๆในท้องตลาด ย่อมมีคู่แข่ง หรือสินค้าทดแทน ตลอดจนการควบคุมราคาสินค้าจากภาครัฐ โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตำแหน่งทางการตลาด ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญและมีผลอย่างมากต่อการกำหนดราคาจำหน่าย ดังนั้น การเพิ่มกำไรด้วยการขึ้นราคาจำหน่าย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายหรืออาจปฎิบัติไม่ได้เลย

3. การลดต้นทุน

การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มส่วนต่างของราคาขายและต้นทุน อันได้แก่ การวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่ทำให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด การบริหารงานการใช้เครื่องจักรให้เต็มประสิทธิภาพ การทดแทนการใช้แรงงานด้วยระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการวางแผนการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการลดต้นทุนนี้นับเป็นวิธีการที่สามารถบริหารจัดการได้จากภายในองค์กรเอง จึงเรียกได้ว่า เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังส่งผลต่อการสร้างเสริมความสามารถทางการแข่นขันให้กับองค์กรได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนต่างกำไร
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจมีไรสูงกว่า


เราให้บริการออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อการลดต้นทุน

เรา บริษัท เอซีไอ ซอฟต์แวร์ จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญให้บริการปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของท่าน ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะเป็น ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง การตลาด การเงิน ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากว่า 20 ปี

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเพื่อการลดต้นทุน


ความเชี่ยวชาญของเรา

นอกเหนือจากทีมงานที่มีประสบการณ์ชั้นเยี่ยมของเราแล้ว เรายังเป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ กับระบบงานที่มีความซับซ้อนสูง (NP hard/NP Complete) ให้กับบริษัทชั้นนำมาแล้ว อาทิ บริษัทในเครือ ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน เป็นต้น ซึ่งระบบซอฟต์แวร์ของเรา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการได้ตั้งแต่งานขายไปจนถึงขั้นตอนการวางแผนการผลิตและขนส่ง

ลูกค้าที่เราภูมิใจ
ลูกค้าที่เราภูมิใจ


เราแตกต่างอย่างไร

ไม่เพียงแต่บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น เรายังมีนวัตกรรมการคำนวณชั้นสูงที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเราได้รับการคัดเลือกจาก Leaders in Innovation Fellowships (LIF) โดยกองทุนนิวตัน (Newton Fund) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลอังกฤษในการคัดเลือกนักวิจัย และบริษัทที่มีผลงานวิจัยชั้นเยี่ยมเข้าเป็นสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งบริษัท เอซีไอ ซอฟต์แวร์ จำกัด คือ 1 ในผู้ได้รับการคัดเลือกในปี 2015 ได้รับการเสนอชื่อโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำเหมืองข้อมูล (Data mining) ด้วย Engine ของบริษัท เอซีไอ ซอฟต์แวร์ จำกัด

Leaders in Innovation Fellowships (LIF)
นวัตกรรมของเราได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ LIF, Newton Funds, สหราชอาณาจักร


รางวัลต่างๆ

เราได้รับรางวัลการแข่งขันซอฟต์แวร์มาแล้วมากมาย ทั้งจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน อันประกอบไปด้วย Thailand ICT Awards (TICTA) โดย ซิป้าร่วมกับสมาคมเอทีซีไอ, Samart Innovation Awards (SIA) โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ National Software Contest (NSC) โดย เนคเทค (NECTEC)

รางวัลแห่งคุณภาพ
รางวัลการประกวดซอฟต์แวร์ต่างๆ

ติดต่อเรา โทร 089-116-2228 อีเมล: Nawarat.A@aci-software.com